Generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Dommerklubben jævnfør vedtægternes §5

Generalforsamling med servering af et lettere traktement søndag den 17. august 2014 kl. 14.30. på Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.
Tilmelding til generalforsamlingen er af hensyn til forplejning nødvendig.
Dette foretages til Jens Chr. Fossaberg via mail på fossaberg@ishockeydommer.dk senest 4. august 2014

Dagsorden (efter vedtægternes §5):

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren forelægger budget til godkendelse herunder forslag om kontingenter.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af tillidsposter:

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år

c. Valg af bestyrelsessuppleant til bestyrelsen for 1 år.

d. Valg af revisor for 1 år.

e. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt.

Beretninger udsendes senere jvf. klubbens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Internationale opgaver ved mesterskaber 2014

De danske dommere har været på en del internationale opgaver i forbindelse med mesterskaber i indeværende sæson.

Vi ønsker tillykke med udtagelserne til følgende:

Jonas Reimer:
2014 IIHF Ice Hockey World Championship Division I Group B in Lithuania

Jacob Grumsen
2014 IIHF Ice Hockey World Junior Championship in Sweden

Morten Agertoft
2014 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division I Group B in Great Britain.

Jens Chr. Gregersen
2014 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division II Group A in Hungary

Rene Jensen
2014 IIHF Ice Hockey U18 World Championship in Finland

Thomas Buchardt Andersen
2014 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division II Group A in Great Britain

Loise Lybæk Larsen
2014 IIHF Ice Hockey Women´s World Championship Division II Group B in Iceland

Malene Skovbakke
2014 IIHF Ice Hockey U18 Women´s World Championship in Hungary

Rasmus Toppel samt Fred Monnaie
2014 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division II Group B in Estonia

Trine Viskum
2014 IIHF Ice Hockey U18 Women´s World Championship Division I in Germany

 

U17 DM Udtagelse af dommere

Dommerklubben ønsker tillykke til følgende dommere der er udtaget til:
U-17 DM-finalestævnet i Aalborg d. 28.-30. marts 2014:

Hoveddommere:
Maria Füchsel, Vernon Hofferd og Thomas Feldtmose

Liniedommere:
Mads Mandrup, Daniel Bøjle, Andres Krøyer og Simon Møllgaard