Det er med sorg at skulle meddele, at vores mangeårige medlem, Niels Christiansen, Rødovre, 70 år, er gået bort søndag den 8. marts 2020 efter længere tids sygdom med flere indlæggelser.

Niels fungerede i en årrække som måldommer i hovedstadsområdet og blev ”pensioneret” herfra, da måldommeropgaven blev sløjfet, hvorefter han fortsatte som passivt medlem samt at gå til hånde sammen med familiemedlemmer i Rødovre omkring elitekampene. På den sociale side deltog Niels gerne i de tidlige dommerfester i 1990’erne i København; et enkelt år stod Niels sammen med sin svigerfar for at arrangere festen og de havde det år været tæt på at tørlægge Nordtyskland for øl – for der skulle jo ikke mangle noget!

Niels efterlader sin kone Kathe og søn Morten.

Bisættelse finder sted fra Grøndallunds Kirke, Rødovre, torsdag den 19. marts 2020 kl. 13.00 – vær opmærksom på begrænsede antal pladser.

Æret være hans minde