Allerede nu kan der sættes kryds i kalenderen den 11. 12. og 13. August 2017 til opstarts seminar for den kommende sæson.

Der vil inden længe blive udsendt indbydelser fra DIU og DID.

DIU sender indbydelse til de dommere der skal møde på Liga seminar.

DID sender indbydelse ud til de dommere der skal møde på bredde seminar.

Det er ikke afgjort endnu hvor seminaret afholdes.

Det er dog afgjort at de dommere der indkaldes til Ligaseminar skal møde ind d. 11. August, og de dommere der indkaldes til Bredde seminar skal møde ind d. 12. august.

Så nu ved alle dommere hvornår formen skal være i top.

God sommer 🙂