DID afholdte ordinær generalforsamling lørdag den 21. April, i Odense Ishockey klubs lokaler i Odense.

Der var stort fremmøde til generalforsamlingen som bød på et formands skifte da tidligere formand Carsten S Lykkegaard ikke ønskede at genopstille. samtidig ønskede Uffe Feldtmose at forlade bestyrelsen et år før tid.

Samtidig var hele 4 æresmedlemmer til stede ved generalforsamlingen, nemlig Kaj Elley, Bo Ewald, Gunner Jensen og Jens Christian Fossaberg.

Følgende blev valgt ind i DID’s bestyrelse

Formand for 2 år
Michael Kamp

Bestyrelses medlem for 2 år
Jens Christian Fossaberg

Bestyrelsesmedlem for 1 år (resterende af Michael Kamp’s periode)
Kenneth A Nielsen

Bestyrelsesmedlem for 1 år (resterende af Uffe Feldtmose’s periode)
Oliver Blach

Bestyrelses suppleant for 1 år
Loise Lybæk Larsen

Casper Christensen var ikke på valg.

Derfor ser DID’s bestyrelse ud som følger:

Formand
Michael Kamp

Bestyrelsesmedlemmer
Casper Christensen
Jens Christian Fossaberg
Kenneth A Nielsen
Oliver Blach

Bestyrelses suppleant
Loise Lybæk Larsen

Den nye bestyrelse vil konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde.

Derudover blev der også udelt diverse priser.

Årets talent blev tildelt Frederik Sønderberg Andersen. Stort tillykke med titlen.

Årets dommer i DID blev også tildelt, og denne gik til Vernon Hofferd. Stort tillykke med titlen.

Så er der kun tilbage at ønske alle en god sommer hvor en del kommer til at stå i ishokeyens navn med det forestående A-VM der afholdes i Danmark.

God vind til alle deltagere, ansatte samt frivillige 🙂