Regelbog på Dansk

DID har – i samarbejde med DIU – udarbejdet en dansk oversættelse af IIHFs regelbog som internt hjælpe dokument for dommere og andre regelinteresserede. Det skal understreges, at det er IIHFs regelbog der er den officielle regelbog. Ved evt. uoverensstemmelser mellem versionenerne er det IIHFs engelske “Rule Book” der er gældende. Evt. tvivls spørgsmål fortolkes suverænt af DIUs dommer- og regelansvarlige.